top of page

Termeni și condiții

 

1. Prin inregistrarea la evenimentele organizate de ASPRO ADVERTISING SRL, sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare.

Accesul şi utilizarea platformelor partenere sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând platforma, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunoştinţă ca orice alte acorduri între Dumneavoastră şi Aspro Advertising S.R.L. sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiţii de Utilizare.

2. Proprietatea Conţinutului

Platforma dedicata evenimentului organizat şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând, fără limitare, toate textele şi imaginile ("Conţinut") care sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor (copyright) al Aspro Advertising S.R.L. sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepţia cazului în care nu este altfel specificat. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în Condiţiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului "Continutului". De asemenea, vă informăm că Aspro Advertising S.R.L. îşi vor asigura şi impune în mod hotărât recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acţionarea celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecata prin instanţele penale.

 

Aspro Advertising acordă permisiunea de a utiliza platforma în următoarele condiţii:

 • Inregistrarea, copierea, reproducerea sau distribuirea informatiilor prezentate in cadrul evenimentelor online, este strict interzisa;

 • Este interzis să folosiţi platforma pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Aspro Advertising va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecatorească prin care se cere societăţii Aspro Advertising să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;

 

3. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: nume, prenume, CNP, grad profesional, specialitate, număr mobil, număr fix, adresă e-mail, adresă corespondenţă, cod parafă, CUIM, denumire instituţie pe care le transmiteţi pe Site, prin postă electronică, formular participare, talon abonare vor fi folosite în conformitate cu Notificarea Privind Confidenţialitatea. Toate datele cu caracter personal sunt completate în totalitate pe răspunderea dumnevoastră, iar compania nu răspunde de validitatea acestora. Completarea formularelor de participare prin intermediul partenerului www.bigmarker.com crează cont exclusiv în platforma www.bigmarker.com, fiind necesar pentru transmiterea ulterioară a certificatului de participare iar prelucrarea ulterioară a datelor se va face exclusiv de către compania Aspro Advertising.

 

4. Lipsa garanţiilor

Întreg conţinutul acestui site/platforme poate fi modificat şi vă este oferit “ca atare” fără a se oferi nici o garanţie de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită.

5. Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui site si a platformei de desfasurare a evenimentelor online este în totalitate pe răspunderea dumneavoastră, fie prin crearea contului, fie prin simpla accesare a acestuia. Aspro Advertising sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conţinutului său. Aspro Advertising nu îşi asumă nici o responsabilitate şi nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună sau viruşi care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site sau descărcării oricărui material, informaţii, text, imagini video sau audio de pe acest site.

6. Link-uri pe site-urile unei terţe părţi

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât Aspro Advertising. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori aceasta. Aspro Advertising nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitate a acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menţionate, Aspro Advertising îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

 • încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;

 • sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;

 • nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;

 • nu oferă o securitate adecvată;

 • conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau

 • sunt licenţioase sau calomnioase.

De asemenea, Aspro Advertising nu autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intraţi printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumaţi personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea Aspro Advertising.

 

7. Revizuiri ale acestor Condiţii de Utilizare

Aspro Advertising poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteţi obligat sărespectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagina a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă Condiţiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de ameninţare, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilităţii civile sau viola orice lege. Compania va coopera deplin cu orice autorităţi care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicităCompaniei să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informaţii sau materiale; sunteţi de acord în asa fel încât Compania, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetarii respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetaţi utilizarea site-ului şi (b) să distrugeţi orice copii făcute după orice parte a conţinutului său. Nu veţi considera Compania răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaţilor) şi sumele pentru înţelegerile legate de orice proces, pretenţie sau acţiune depusă de către un terţ împotriva Companiei drept rezultat al (a) neglijenţei, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) incălcării din partea dvs a Termenilor de Utilizare şi a legilor sau regulamentelor de aplicare.

UTILIZAŢI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI COMPANIA SAU TERŢII IMPLICAŢI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

 

8. Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie

Aceste Condiţi de Utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România şi Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiţi de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Politica de confidenţialitate

Societatea Aspro Advertising SRL, având sediul în Mun. București, Șos. Alexandria nr. 20, bl. L6 , sc. B, et. 10, ap. 78, sector 5, cod poștal 051534, J40/4620/2014, CUI: RO33062662;

în calitate de operator de date, după caz, (denumit în continuare „Aspro Advertising”) vă comunicăm această Politică de confidențialitate a Aspro Advertising (denumită în continuare „Politică de confidenţialitate”), pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor noastre cu privire la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Prelucrarea”).

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor cuprinde, după caz, atât informațiile personale ale dumneavoastră, cât şi categoriile speciale de date cu caracter personal, astfel cum vor fi definite în cele ce urmează. „Informaţiile personale”  şi se referă la: nume, prenume, CNP, grad profesional, specialitate, număr mobil, număr fix, adresă e-mail, adresă corespondenţă, cod parafă, CUIM, denumire instituţie, și alte date similare despre dumneavoastră, precum imagini foto/video, plăți efectuate, informații colectate din baze de date în mod legal şi justificat, adresa de IP, alte date cu caracter personal privind preferințele dumneavoastră care s-ar putea dovedi relevante în orice scopuri privind prestarea serviciilor noastre, detalii şi informații despre vizitele dumneavoastră la birourile noastre, precum şi alte date referitoare la interacțiunea cu noi.

Colectăm Datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, în anumite împrejurări, inclusiv:

 • Înregistrarea pe platforma bigmarker.com sau alte platforma partenere

 • Completarea formularului de participare la eveniment;

 • Prin comunicarea voluntară, din orice motiv, a datelor dumneavoastră.

 • Prin furnizarea datelor de contact: numar telefon, adresa de email sunteti de acord sa primiti informari referitoare la evenimentul la care v-ati inregistrat si/sau alte informari din partea ASPRO ADVERTISING SRL.

 

SCOPURILE PRELUCRĂRII

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura permisă sau impusă de legislația aplicabilă în următoarele scopuri:

 • În scop de marketing;

 • În comunicarea cu dumneavoastră pentru a vă informa în permanență în legătură cu evoluția serviciului solicitat, analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră sau ale partenerilor noștri.

În ceea ce privește comunicările legate de marketing, vă vom pune la dispoziție, dacă se impune în mod legal, informațiile respective doar după ce ați selectat această opțiune de a primi aceste comunicări și vă vom oferi posibilitatea de a vă dezabona în orice moment, în cazul în care nu doriți să mai primiți comunicări legate de marketing din partea noastră / a colaboratorilor noștri. Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.

 

TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia sau a mai multora dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră ca temei juridic pentru colectarea, stocarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum este permis de legea aplicabilă;

 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;

 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Aspro Advertising, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese. Utilizăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru interesele noastre legitime, respectiv pentru exercitarea obligațiilor şi drepturilor noastre derivând din prestarea serviciilor pe care le punem la dispozitie.

În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit.

Puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing în orice moment, prin simpla accesare a link-ului de „dezabonare* ” sau prin transmiterea unei cereri exprese pe adresa de e-mail:aspro@aspro-advertising.ro sau prin poştă la adresa: Mun. București, Șos. Alexandria nr. 20, bl. L6 , sc. B, et. 10, ap. 78, sector 5, cod poștal 051534

TRANSFERURI DE DATE, DESTINATARI ȘI TEMEIUL LEGAL AL ACESTOR TRANSFERURI

În desfășurarea activității noastre, vă putem transmite datele cu caracter personal către terti, în principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Aspro Advertising, în vederea Prelucrării Datelor cu caracter personal în scopurile permise, fie în numele nostru, fie în numele terţului parte și numai în conformitate cu instrucțiunile noastre. Aspro Advertising va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în relația cu respectivii terti.

SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Aspro Advertising a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile interne cu privire la stocarea, transmiterea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnice de stocare sau în format tipărit.

 

PERIOADA DE RETENȚIE

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate în prezenta vor fi păstrate doar cât este necesar, pe durata relației dumneavoastră cu Aspro Advertising precum și ulterior pentru perioadele de retenție impuse de legislația aplicabilă, dar nu mai mult de 5 ani dacă nu a existat nicio interacţiune cu dvs.

În principiu, vă vom păstra Datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. Ulterior, la expirarea acestor perioade sau la exercitarea unuia dintre drepturile dumneavoastră, în conformitate cu legea, vom elimina/șterge Datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE

Dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la activitățile de Prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți retrage acest consimțământ în orice moment cu efecte viitoare, o astfel de retragere neafectând legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, Aspro Advertisingnu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Însă, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea prestării serviciilor Aspro Advertising, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, Aspro Advertisingv a proceda la Prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.

În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost transmise sau le vor fi transmise datele dumneavoastră cu caracter personal.

 2. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.

 3. Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. De asemenea, puteţi solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaraţii suplimentare.

 4. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal. Datele vor fi marcate şi pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.

 5. Dreptul la restricţionare: Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, datele fiind prelucrarate doar în anumite scopuri.

 6. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră.

 7. Dreptul la opoziție: Aveți dreptul la opoziție, pe motive legate de situația dumneavoastră, în orice moment, față de Prelucrarea Datelor cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm respectivele date. Dacă aveți dreptul la opoziție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Puteți să vă exercitaţi drepturile menționate anterior și să aflați mai multe despre acestea transmiţând o solicitare scrisă la Aspro Advertising S.R.L sau pe adresa de e-mail:aspro@aspro-advertising.ro

bottom of page